logo
Header foto
Mijn kluisOnline regelen

Online uw reis- en annuleringverzekering berekenen en afsluiten.

Kies uw ideale verzekering. Wij hebben altijd een verzekering die bij uw specifieke manier van reizen past. Sluit in een paar stappen online uw gewenste reisverzekering af en u heeft de polis direct in uw mailbox. Sluit en bereken hier uw reisverzekering.

Particuliere verzekeringen berekenen en afslutien

Premie motorverzekering berekenen/afsluiten

premie autoverzekering berekenen/afsluiten

Premie Qaud/trike verzekering berekenen/afslutien

Privacybeleid van Gestel & van der Vleuten respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Verwerking van uw gegevens Uw persoonsgegevens worden door Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (verzekerings)overeenkomsten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het gebruik van deze site Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens van Gestel & van der Vleuten van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Bijzondere persoonsgegevens Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst. Raadpleging databank Stichting CIS In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen verzekeraars en hypotheekverstrekkers tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. De doelstelling van de Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl. Nieuwe ontwikkelingen De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Internetsites van derden Op de internetsites van Van Gestel & van der Vleuten kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Van Gestel & van der Vleuten draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt. Uw rechten Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.