logo
Header foto
Mijn kluisadres gegevens

NHG wijzigingen per 1 juli 2013

Datum: 1 juli 2013

Per 1 juli voert NHG wijzigingen door. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

Kostengrens verlaagd naar € 290.000,-

De kostengrens voor woningen is verlaagd van € 320.000,- naar € 290.000,-. De overige kostengrenzen zijn niet gewijzigd.

Aflossingsvrij maken tijdens de looptijd

Conform het Kabinetsbesluit worden bestaande eigenwoningschulden gerespecteerd. In dit kader heeft NHG besloten dat het opnieuw mogelijk is om bij een bestaande eigenwoningschuld de lening tussentijds aflossingsvrij te maken. Hierbij geldt dat het aflossingsvrije gedeelte niet meer mag bedragen dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de woning, voor zover dit leninggedeelte betrekking heeft op de bestaande eigenwoningschuld.

Opschortende voorwaarden

De opschortende voorwaarde is van toepassing zolang de woning feitelijk niet bewoonbaar is. De toevoeging dat een opschortende voorwaarde niet van toepassing is bij nieuwbouwwoningen indien er sprake is van een Keurmerk, insolventieverzekering of afbouwgarantie van een woningcorporatie is komen te vervallen.

Energiebesparende voorzieningen

De Minister van Financiën heeft besloten dat meer voorzieningen worden aangemerkt als energiebesparend. NHG heeft haar regelgeving hierop aangepast. Dit betekent dat leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en tevens te stellen constructieonderdelen, warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement v ventilatoren kunnen worden meegefinancierd in de lening met NHG. Deze kosten dienen wel te blijken uit een specificatie van het bedrijf dat de werkzaamheden in verband met deze voorzieningen uitvoert.

Taxatierapport

Validatie-instituten dienen naast een certificering tevens een 'aangeslotenen overeenkomst' te hebben met de Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Taxatierapporten mogen daarom uitsluitend worden geaccepteerd indien het taxatierapport is uitgebracht door een validatieinstituut die als zodanig is geregistreerd op de website van STenV: www.stenv.nl.

« Ga terug naar het overzicht